LEGO to znak towarowy należący do Grupy LEGO. Nie jesteśmy powiązani z LEGO. LEGO nie uczestniczy w żaden sposób w naszej działalności, ani nie ponosi za tę działalność odpowiedzialności

Regulamin

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAWY

 1. Organizatorem wystawy jest EVOLUTION-LABS.IO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Organizator”)
 2. Wystawa jest dostępna jest dla zwiedzających 7 dni w tygodniu. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności wystawy można uzyskać w kasie lub na stronie internetowej https://wheelsandheels.pl/ („Strona Internetowa”)
 3. Na terenie wystawy może przebywać jednocześnie maksymalnie 100 osób.
 4. Zwiedzanie wystawy jest odpłatne. Cennik biletów oraz informacje o dostępnych zniżkach, aktualnych promocjach oraz warunkach skorzystania z nich dostępne są w kasie i na Stronie Internetowej.
 5. Osoba kupująca bilet zobowiązana jest zachować go do momentu opuszczenia wystawy.
 6. Zabrania się wstępu do teren wystawy osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób oraz obiektów i ekspozycji zgromadzonej na terenie wystawy.
 7. Dzieci i młodzież do 13 roku życia powinny przebywać na terenie wystawy pod opieką rodzica lub opiekuna. Rodzic lub opiekun dziecka jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez dziecko, w tym w szczególności zniszczenie eksponatów.
 8. Zwiedzający samodzielnie zwiedza wystawę. Wystawę powinno zwiedzać się zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 9. Zwiedzający zobowiązany jest stosować się do zaleceń pracowników Organizatora.
 10. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.
 11. Ze względów bezpieczeństwa Organizator stosuje monitoring wizyjny. Z klauzulą RODO dotycząca monitoringu wizyjnego można zapoznać się przy kasach lub na Stronie Internetowej.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez zwiedzających na terenie wystawy.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania sprzedaży biletów, w szczególności z powodu awarii lub innych istotnych zdarzeń.
 14. Zwiedzający przed zakupem lub rezerwacją biletu na wystawę powinien zapoznać się z tym Regulaminem oraz z klauzulą RODO dotyczącą monitoringu wizyjnego.
 15. Regulamin obowiązuje od dnia 9 marca 2024 r.

Znaki towarowe należą do odpowiednich firm. Niniejsza wystawa nie jest sponsorowana, autoryzowana ani wspierana przez jakąkolwiek z nich.